Prof. Dr. Alâeddin Asna, anısına düzenlenen Çalıştay’la iletişim mesleğine ışık tutmaya devam ediyor.


Sibel Asna'nın açılış konuşması


Hocaları Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın “her koşulda eğitim” ilkesiyle yolan çıkan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyeleri, düzenledikleri Çalıştay’la, hem iletişim mesleğinin geleceğini sorgulayacak, hem de öğrencilerine teoride öğrendiklerini bu etkinlikte görev alarak deneyimleme fırsatı verecek. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Kampüsü Medya Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi” konulu Çalıştay, önceki yıl kaybettiğimiz halkla ilişkiler sektörünün kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın doğum günü olan 24 Nisan’da başlayacak. Etkinlik, tv.marmara.edu.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak. 

İki gün öğleden sonraları yapılacak oturumlarda sektörün temsilcilerini bir araya getirecek Çalıştay’da, iletişim mesleğinin bundan sonraki vizyonunun ne olacağı, standartlarını kimin koyacağı, iletişim eğitiminin niteliği ve nereye evrileceği, iletişim örgütlerinin mesleğin itibarı için neleri planladığı, sektörde etik ve ölçümleme konuları ele alınacak.  

Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın anısına sahip çıkmanın, iletişim mesleğine de sahip çıkmak olduğunu söyleyen A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna, günümüzde iletişim mesleğini icra etmenin, farklı disiplinlerden edinilen kuvvetli bir altyapıyı gerektirdiğini vurguladı. Sibel Asna, iletişim alanında verilen eğitimin içeriğinin yeniden gözden geçirilmesi, pratikle kuramı ilişkilendirme, sektöre yeni kuramlar ve yeni bakış açıları getirme konusunda iletişim fakültelerine büyük görev düştüğünü ve Çalıştay’ın bu konuda bir adım olacağını söyledi. 

MÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyeleri ise hayatını iletişim mesleğine adayan Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın aynı zamanda bir uygulayıcı olması nedeniyle, derslerinde teori ve pratiği birleştirmeye, mesleği sahada deneyimletmeye büyük özen gösterdiğini belirtti. Bu nedenle Çalıştay’ı öğrencileriyle birlikte düzenleyerek, hocalarının ilke ve prensiplerine sahip çıkıp, eğitimin kapsamını geliştirmeyi amaçladıklarını da söyledi. Prof. Dr. Asna anısına düzenledikleri Çalıştay’ın gelenekselleştirileceğini dile getiren MÜ İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, mesleğin gelişimi için tüm iletişim fakültelerinin sırayla bu göreve talip olmalarını beklediklerini belirtti. 

İletişim sektöründe çalışan herkese açık olacak Çalıştay sonrasında, yapılan tüm çalışmalar kitap haline getirilerek yayımlanacak. 

EK: Ayrıntılı program

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Çalıştay
Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi
24-25 Nisan 2017
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Nişantaşı Kampüsü 

Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına…

 

24 Nisan 2017 Pazartesi              

 

12:45-13:00        Hoş Geldiniz Konuşması

Prof. Dr. Ergün Yıldırım - M.Ü. İletişim Fakültesi  Dekanı            

13:00-13:30         Açılış Konuşması

Dijital Dünyada Mesleğimiz, Geleceğimiz ve Değerlerimiz

Sibel Asna (A&B İletişim A.Ş.)

 13:30-14:45        1. Oturum

Bugünün Dünyasında Stratejik İletişim Neleri Kapsamalı

(İletişimin bundan sonraki vizyonu ne olacak, standartları kim koyacak?)

 

Moderatör: Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu (M.Ü. İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. Haluk Gürgen (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. Ayla Okay (İstanbul Üni. İletişim Fakültesi)

Seda Gürkaynak (IBM Pazarlama ve İletişim Lideri)

Yard. Doç Dr. Itır Erhart (Adım Adım Kurucusu / Bilgi Üniv. İletişim Fak.)

14:45-15:00        Kahve Molası 

15:00-16:15        2. Oturum

Halkla İlişkiler Eğitiminin Niteliği

(İletişim eğitiminin niteliği, mezunların yeterliliği)

 

Moderatör:  Prof.Dr.Cengiz Anık (M.Ü. İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. Billur Ülger (Yeditepe Üni. İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. Filiz Otay Demir (Maltepe Üni. İletişim Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz (Marmara Üni. İletişim Fakültesi)

Selma Serdaroğlu (A&B İletişim A.Ş.) 

16:15-16:30        Kahve Molası 

16:30-17:45        3. Oturum

Mesleğin Geleceği

(Meslek mensupları ne iş yapıyor, meslek neleri kapsıyor? İletişim örgütleri mesleğin itibarı için ne yapıyor, gelecek planları neler?)

 

Moderatör: Doç. Dr. Ebru Özgen

Doç. Dr. Ayda Uzunçarşılı Soydaş

Dr. Zehra Güngör (2014 IPRA Dünya Başkanı)

Gonca Karakaş (TÜHİD Başkanı)

Ergun Gümrah (İDA Başkanı) 

25 Nisan 2017 Salı 

13:00-14:15        5. Oturum

Halkla İlişkilerde Ölçümleme
 

Moderatör: Prof. Dr. Melda Cinman Şimşek

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Zeytin (M.Ü. İletişim Fakültesi)

Dr. Cem Çınlar (Tick Tock Boom Digital PR & Marketing Agency)

Ufuk Aydın (Interpress)

Fadile Paksoy (Benchmark) 

14:15-14:30        Kahve Molası

14:30-15:45        6. Oturum
                              İtibar ve Etik

 

Moderatör: Prof. Dr. Emel Karayel Bilbil (M.Ü. İletişim Fakültesi)

Pelin Özkan (MediaCat Yayınları)

Tayfun Zaman (Etik ve İtibar Derneği)

Faik Uyanık (UNDP Türkiye)

Nuran Aksu (RepMan-İtibar Araştırmaları Merkezi)

 15:45-16:00        Kapanış