Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün öncüsü Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın baskısı tükenen kitapları, e-kitap olarak yayına girdi.

Türkiye’ye halkla ilişkiler mesleğini kazandıran Prof. Dr.  Alâeddin Asna’nın baskısı tükenen iki kitabı, e-kitap formatında yayınlandı. Büyük ustanın yaşamını anlatan “İletişim Hayattır / Alâeddin Asna Kitabı” ve iletişim öğrencilerine teorik bilgiler veren “Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler”in yayına girdiği, Asna’nın anısına düzenlenen “Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi” konulu çalıştayda duyuruldu. Her iki kitaba, D&R’ın KOBO platformu üzerinden (http://www.dr.com.tr/Kobo) erişilebiliyor.  

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği çalıştayda bir konuşma yapan Sibel Asna, “İletişim biliminin, daha iyi bir dünya için çalışmayı­ hedefleyenlerin meslek alanı olması gerekir. İletişimciler, daha fazla bilgi ve veriyi nasıl üreteceğine, toplum yararına daha fazla ne yapabileceğine kafa yormalı.” dedi. Öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda akademisyenlerden beklentilerini dile getiren Asna, “Öğrencilerinize araştırmacı olmayı, öğrenmeyi, sosyoloji, sosyal psikoloji, sosyal antropoloji bilimleri üzerinden insana dair her türlü bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğretin. Dünya modellerini kullanarak yeni  teoriler geliştirmelerine ortam sağlayın.” diye ekledi.

Tüm yaşamını özgür, şeffaf ve ilkeli iletişime adayan, akademik ortamda ve sektörde daima bu prensipleri savunan Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın, yazdığı 12 kitapla eğitime önemli bir katkıda bulunduğuna dikkat çeken Sibel Asna, “Öğrencilerin yerelden çıkıp dünyayı anlaması, sorgulayıcı, doğru ve yanlış bilgiyi ayırt edebilme yöntemleriyle donatılmış kişilikler olmaları hedeflenmeli. işte o zaman dünyanın her yerinde çalışma ve üretme imkanı bulacak gerçek iletişimciler yetişir. Yoksa hepsinin yerini alabilecek, pek çok dil ve kültüre hakim yapay zekâ hızla geliyor.” dedi.

Yayına giren kitaplar hakkında bilgi veren Sibel Asna, “Hocamızın baskısı tükenen kitaplarını, okuyucularına ve öğrencilerine en kolay yoldan ulaştırmayı istedik. Akıl ve bilgi sermayesiyle kurulmuş bir şirketi 43 yıl boyunca sürdürmeyi başarmanın yöntemleri, bu kitaplarda gizli. Yeni nesillerin kendilerine yol haritası çizerken bu kitaplardan da yararlanmaları, en büyük arzumuz. Kitapların satışından elde edeceğimiz gelirle iletişim alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren öğrencilere burs verecek, daha sonra staj imkânı da tanıyacağız.” dedi.

Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlenen Çalıştay, gelenekselleştirilerek her yıl düzenlenecek ve sunulan bildiriler kitap haline getirilip iletişim sektörünün hafızasına kazandırılacak.

Kitaplar Hakkında…

Kapaklarını BEK Tasarım’ın yaptığı ve Biblioteknik Studio tarafından hazırlanan kitaplardan ilki, “İletişim Hayattır / Alâeddin Asna Kitabı”… Daha önce İş Bankası Yayınları’nın “Nehir Söyleşi” dizisi kapsamında yayımlanan ve Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın Deniz Gökçe İnceoğlu’yla yaptığı söyleşinin yer aldığı kitap; büyük ustanın yaşamına, anılarına, mesleki kariyerine ve öğrencileriyle ilişkilerine yer veriyor. Asna’nın Radyo Çocuk Tiyatrosu’yla başlayan, gazetecilikte ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda devam eden, özel sektöre geçmesinin ardından kendi şirketi A&B’yi kurmasıyla sonuçlanan meslek yaşamı ve akademik kariyeri, kendi anlatımıyla okuyuculara sunuluyor. Kitapta, 60 ihtilali ve sonrasındaki darbelere, öğrenci olaylarından Özal döneminin dinamiklerine ve yabancı şirketlerin Türkiye’ye gösterdiği ilginin ülkemizdeki yansımalarına kadar, yakın tarihimize ışık tutan pek çok bilgiye ulaşmak mümkün oluyor. İkinci kitap “Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler” ise uygulayıcılara ve mesleğe girmeye hazırlanan öğrencilere temel teorik bilgiler vermeyi amaçlıyor. Halkla ilişkiler mesleğinde gazetecilik bilgi ve deneyiminin, çağdaş iş dünyasında sponsorluğun, uygulamada sözlü ve yazılı iletişimin önemini vurgulayan kitapta; kitleyi oluşturan insanların sosyal ve psikolojik yapısı ile yaşamın temeli olan iletişim olgusuna da geniş yer veriliyor.