ERTA, Garanti Bankası’nın ev sahipliğinde Kurumsal Raporlamada Entegre Raporlama ile Değer Yaratma toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen “Entegre Raporlama Türkiye Ağı”nın (ERTA) kurucu üyelerinden Garanti Bankası, 30 Mayıs’ta gerçekleşen “Kurumsal Raporlamada Entegre Raporlama ile Değer Yaratma” başlıklı toplantıya ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz Mart ayında ilk “Entegre Faaliyet Raporu”nu yayınlayan Garanti, toplantıya katılan kurumlarla deneyimlerini paylaştı. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya ve ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil de yer aldı. Entegre düşünce ve raporlamaya geçiş sürecindeki deneyimlerin paylaşıldığı panellere ise Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Çimsa, Garanti Bankası, TSKB ve Oyak Çimento yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Kurumsal varlığını sadece kâr eden ve kâr dağıtan bir yapı gibi konumlandırmayan Garanti’nin performansını, hiçbir zaman yarattığımız salt finansal değerle ölçümlemedik. Yarattığımız etkinin farkında ve sorumluluğunda, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. İş modelimizi, faaliyetlerimizi entegre düşünce ile yapılandırıyoruz. Tüm paydaşlarımızın öncelikli konularını iş modelimize yansıtıyor, stratejik önceliklerimizi şekillendiriyoruz.Etkin kurumsal yönetişim ve risk yönetimi ile, bugün ve gelecekteki risk ve fırsatları yönetiyoruz.  Bu alanda da örnek ve öncü bir kurum yaklaşımıyla, 2017 yılında yarattığımız toplam değeri Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi kapsamında belgeleyen, Entegre Faaliyet Raporumuzu yayınladık ve Türkiye’de Entegre Faaliyet Raporu yayımlayan ilk ve tek mevduat bankası olduk. Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nin kurucu üyesi olarak, entegre düşünce ve raporlamanın önemini ve kazandığımız tecrübeleri tüm kurumlarla paylaşıp, Türkiye’de bu sürece destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

 ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, konuşmasında şunları dile getirdi: Bugün dünyada entegre ve tek rapora doğru yönelmenin arkasındaki en önemli neden, bu raporlama düzeninin yatırımcıların beklentilerini karşılayacak, nitelikli ve öz bilgi içeriyor olması ve şirketlerin entegre raporlamanın yatırımcı güvenini arttırdığını fark etmiş olmalarıdır. Yapılan araştırmalar, şirketler ve yatırımcılar arasındaki güvenilir ilişki ve etkili bilgi paylaşımının gelişmiş ekonomilerde yatırım kararlarını önemli ölçüde etkilediğini ve yatırımcı-şirket arasında daha uzun vadeli, kalıcı ilişkilerin kurulmasına imkân verdiğini gösteriyor. Bunun önemli faydası ise yatırımcı güvenini tesis ederek daha derin ve sürdürülebilir sermaye piyasalarına erişimi kolaylaştıracak olmasıdır.

 Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen ise “Bugün 403 şirketin işlem gördüğü, pay devir hızı bakımından dünyada 3. Avrupa’da 1. konumda olan Borsamızda, geçtiğimiz yıl sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla Türkiye ekonomisine 132 milyar TL kaynak sağlandı. Büyüme için fona ihtiyaç duyan şirketlerle yatırımcılar arasında köprü olma vazifemiz gereği bilgi paylaşımının en çok kullanılan aracı olan raporlamanın kalitesinin yüksek olması bizim her zaman ilgi alanımızda. Geçtiğimiz Kasım ayında Borsa İstanbul’da gong, ülkemizde entegre raporlama konusunda öncü rol üstlenen şirketlerimiz için çalmıştı. Bu yıl biz de ilk entegre faaliyet raporumuzu çıkardık ve rapor ile “Borsa İstanbul 2018-2023 Stratejisi” ve iş süreçlerini bütünsel olarak ele alarak duyurmuş olduk. Raporumuzda Borsa İstanbul’un 2017 yılı faaliyetlerini ve orta-uzun vadeli planlarını niceliksel ve finansal bilgilerle destekleyerek, kısa ve öz bir şekilde paydaşlarımızın dikkatine sunduk.”dedi.

 MKK Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya ise “ERTA ile yaptığımız çalışmaların sonucunda, entegre raporların analiz edilebilir formatta KAP’ta yayımlanması ile gerek yatırımcı, gerek düzenleyici denetleyici otoriteler gerekse akademik dünya için faydalı bilgiler üretilmesini sağlamak istiyoruz. Ülkemizde yeni bir uygulama olarak şirketlerin karşısına çıkan entegre raporlama hakkında bu tip çalışmalar yapılmasının şirketlerin uygulamayı benimsemesi açısından da fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Gerek uygulamanın yeni olması, gerekse entegre raporlama çerçevesinin sınırlarının esnek olması, raporu hazırlamak isteyen şirketlerin çekincelerinden bazıları olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda Kuruluşumuzun yapacağı çalışma ile raporlama çerçevesinin şirketlerimiz açısından daha anlaşılır hale getirileceği ve bu sayede raporlama yapan şirket sayısının artacağı inancındayız. Amacımız önümüzdeki dönemde yurtdışına ihraç ettiğimiz e-GKS’nin yanına KAP sistemini de ihraç edilen ürün olarak eklemektir. Entegre raporlama modülünün KAP sisteminin satışında önemli bir avantaj getireceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Resim altı (soldan sağa):  Oyak Grubu Sürdürülebilirlik Müdürü Ayşe Özge Kepenek, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen, Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi Sinem Özonur, ÇİMSA Genel Müdürü Nevra Özhatay, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, TSKB Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ayşe Nazlıca, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Üyesi, ERTA Yürütme Kurulu Üyesi Ediz Günsel, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve ERTA Genel Sekreteri Konca Çalkıvik