Garanti’den ekonomiye 319 milyar TL katkı ile sürdürülebilir kalkınmaya destek

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2018 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 384 milyar 878 milyon TL ‘ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 319 milyar 244 milyon 923 bin TL’ye yükseldi. Banka’nın özkaynak kârlılığı %18.1, aktif kârlılığı ise %2.1 seviyesinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Fuat Erbil; “2018 yılının ilk yarısında, tüm paydaşlarımızın bankamıza olan inancı sayesinde sağlam bilançomuzu daha da güçlendirdik. Yüksek sermaye yeterlilik rasyomuzun verdiği güvenle ülke ekonomisine katkımız artarak 319 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde sendikasyon kredimizi başarıyla yenileyerek, Garanti’nin sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha gösterdik. Haziran ayında IFC ile kadın girişimcilere özel ihraç ettiğimiz Türkiye’nin ilk sosyal bonosu  ile yurtdışından sağladığımız fonlara yenilikçi bir ürün ekledik. Temmuz ayında sağladığımız Türkiye’nin ilk yeşil kredisiyle sürdürülebilir finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz.” dedi.

Sürdürülebilir kalkınma için küresel bankacılık prensiplerini hazırlayacak dünyanın önde gelen 26 bankası arasında Türkiye’den sadece Garanti’nin yer aldığını belirten Erbil; “Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, Garanti’nin stratejik öncelikleri arasında yer alıyor. Ürün ve hizmetlerimizi bu kapsamda şekillendiriyor, müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini de yönetiyoruz. Kadınların işgücüne katılımını destekliyor, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışıyoruz. Müşteri deneyimi ve dijitalleşme odağımızla bankacılıkta yeni bir dönem başlatarak, müşterilerimizin her türlü hizmeti tek noktadan, en hızlı ve kolay alacağı 600’den fazla şubemizin dönüşümünü tamamladık.” diye ekledi.

Uluslararası alanda Garanti’nin başarılarının ödüllendirilmesinden gurur duyduklarını belirten Erbil; “Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyileri arasında yer aldık. Euromoney tarafından sürdürülebilir finans konusunda “En İyi Banka”, EMEA Finance tarafından “En İyi Proje Finansmanı” ve “En İyi Yapılandırılmış Finansman” kurumu olduk. Institutional Investor tarafından gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan 473 şirket arasında yapılan araştırmada, “En Saygın” kurumlar arasında Türkiye’den tek banka yönetim ekibi olarak yerimizi aldık. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Garanti Bankası’nın 2018 yılı ilk 6 ayına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantiyatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler 

 • Net kâr 3 milyar 935 milyon 990 bin TL
 • Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, beklenen zarar karşılıkları ve diğer karşılıklar* dahil, toplam 4 milyar 741 milyon 849 bin TL karşılık ayrıldı.
 • Aktif büyüklüğü, 384 milyar 878 milyon TL seviyesine ulaştı.
 • Ortalama aktif kârlılığı %2.1 seviyesinde gerçekleşti.**
 • Özkaynaklar 44 milyar 404 milyon 868 bin TL seviyesine ulaştı.
 • Ortalama özkaynak kârlılığı %18.1 seviyesinde gerçekleşti.**
 • 30 Haziran 2018 itibarıyla, krediler ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek, 319 milyar 244 milyon 923 bin TL oldu.
 • Toplam krediler, YP krediler ve TL krediler pazar payları sırasıyla %11.0, %10.7 ve %11.1 seviyesinde gerçekleşti.
 • Tüketici konut kredileri pazar payı %12.7 seviyesinde ve tüketici kredi kartları hariç bireysel krediler pazar payı %12.6 seviyesinde gerçekleşti.
 • Müşteri mevduatı 222 milyar 932 milyon 236 bin TL’ye ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı %11.2 seviyesinde gerçekleşti.
 • Sermaye yeterliliği oranı %16.2 seviyesinde gerçekleşti.
 • Donuk alacak oranı %3.37 seviyesinde gerçekleşti.

*Kıdem tazminatı karşılığı ve elden çıkarılacak değer düşüş giderleri beklenen zarar karşılıklarına dahil edilmiştir.

**Net kârın geri kalan çeyrekler için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemi (aktiflerin vadeli satışından elde edilen gelirler) içermez. Aktif ve özkaynak kalemlerinin ortalama hesabında yeniden düzenlenen 01.01.2018 bilançosu kullanılmıştır.

Not: Adil karşılaştırma için pazar payları hesaplamalarında konsolide olmayan finansallar kullanılmıştır.