Adil ekonomi ve iyilik kavramını birleştiren Good4Trust, “Fark Yaratanlar” ödülü aldı.

İyiliklerin paylaşıldığı, sosyal ve ekolojik açıdan sorumlu ve güvenilir “üretici”lerin* ve onlardan hizmet alan “türetici”lerin* birbirini güçlendirdiği platform Good4Trust.org, Sabancı Vakfı’nın Fark Yaratanlar programına seçildi. Toplumsal sorunlara çözüm üreten sıra dışı kişilerin hikâyelerine yer veren program, konuyla ilgili çalışmaların kısa videolarının hazırlanarak internet ortamında paylaşılmasına dayanıyor. Bu sayede izleyenlere ilham vermek, toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmak amaçlanıyor. Good4trust girişiminin heyecan veren öyküsü, www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve Youtube’da yayınlanıyor.

Videoyu izlemek için tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=hVzOuAY-d1A 

  • Good4Trust platformunda, adil ve doğaya dost üretim yapan kişilere ‘üretici’; aldığı ürünün nereden geldiğini, kullandığı ürünün çevreye zararını inceleyen ve yerli ürünler kullanmaya özen gösteren kişilere ise ‘türetici’ deniyor.
Good4Trust
İki yıl önce Uygar Özesmi ve arkadaşları tarafından kurulan online platform Good4Trust, insan haklarının gözetildiği, doğa ile dost bir toplum ve yaşanabilir bir dünya için çalışıyor. İyilik ve güven ekseninde ekolojik yaşamı destekleyen girişime, üretici ve türetici olmak üzere iki ayrı katılım şekli bulunuyor. Üretici ve türeticiler, sitedeki ‘çarşı’ bölümünde sürdürülebilir bir dünya için bir araya geliyor. Ayrıca sitede iyiliklerin paylaşıldığı ve teşvik edildiği bir bölüm yer alıyor. Good4trust, beraberce iyiliğin çoğaltıldığı, insanların karşılıklı yardım ve güven ekseninde buluştuğu yaşanabilir bir dünya için çalışıyor. Good4Trust hakkındaki; türetici ve üretici sayıları, paylaşılan iyilikler gibi en son istatistiklere https://good4trust.org/press adresinden ulaşılabiliyor.

 

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı
Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler yaratmaya odaklanan Sabancı Vakfı, "Fark Yaratanlar" programıyla, ‘Sıra Dışı Kişilerin, Olağanüstü Etkilerini’ Türkiye ile paylaşıyor, farkındalık yaratıyor, izleyenleri teşvik ederek onlara ilham veriyor. 2009-2016 yayın döneminde, yedi sezon boyunca halkın aday gösterdiği 1.900’dan fazla başvuru arasından Danışma Kurulu’nun seçimi ile 145 "Fark Yaratan" kişinin ilham veren hikayesi çekildi ve yayınlandı. Türkiye ve yurtdışında, internet ve sosyal medya aracılığıyla 4,5 milyondan fazla video izleme rakamına ulaştı.