Dünya tersine döndü; artık kurumlar çalışanlar için yarışıyor

PwC’nin bu yıl “Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser” başlığıyla yayımladığı 21. Küresel CEO Araştırması’nın yetenek yönetimine ilişkin sonuçlarına göre, en gözde becerilere sahip yetenekli kişilerin artık hiç olmadığı kadar çok seçeneği bulunuyor. CEO’lar kurumları için doğru dijital yeteneği çekme, elde tutma ve geliştirmenin sürdürülebilir bir insan kaynağı yönetimi için önemli olduğunun farkındalar. Yalnızca ücret ve yan haklar gibi koşulları iyileştirmenin yeterli olmadığını bilen kurumlar aynı zamanda doğru çalışan deneyimi yaratmak için çalışıyorlar.

CEO’ların listelerinin en başında doğru çalışma ortamı yer alıyor: CEO’ların %86’sı çalışma ortamlarını daha modern hale getirdiklerini söylerken, %77’si ise günümüzde dijital açıdan en önemli becerilere sahip çalışanların talep ettiği esnek çalışma modellerini hayata geçirdiklerini söylüyor. Dijital becerilerin sürekli geliştirilmesi gerektiğini bilen CEO’ların %85’i çalışanlara öğrenme ve gelişim programları sağlıyor. CEO’ların %67’si işleri otomasyonlaşan çalışanlarının yeniden eğitilmesi konusunda kurumsal sorumlulukları olduğunu kabul ediyor.

PwC’nin bu yıl “Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser” başlığıyla yayımladığı 21. Küresel CEO Araştırması’nın yetenek yönetimine ilişkin diğer sonuçlarına göre;

  • CEO'ların % 76'sı, teknolojik değişimin hızını büyüme için bir tehdit olarak görüyor.
  • CEO'ların % 69'u liderlik ekibinin dijital becerilerden yoksun olduklarını düşünüyor.
  • CEO'ların % 54'ü önümüzdeki 12 ayda çalışan sayısını artırmayı planlıyor.
  • Her 7 CEO'dan 1’i otomasyon nedeniyle çalışan sayısını azaltmayı düşünüyor.
  • CEO'ların % 80'i kilit becerilerin kullanılabilirliğinden endişe ederken, % 28'i ülkelerindeki dijital becerilerin kullanılabilirliği konusunda çok endişeli.
  • CEO'ların % 60'ı insan kaynakları bölümlerini dönüştürmek istiyor.