PwC Türkiye, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikleri şirketlerle değerlendirdi.

Türkiye’nin lider denetim, vergi ve danışmanlık şirketi PwC Türkiye, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) kapsamında değişen maddeleri değerlendirmek ve şirketlere önerilerde bulunmak amacıyla, Ankara’da düzenlenen panelde, Türkiye genelinden çok sayıda şirketle bir araya geldi. PwC Türkiye’den alanında uzman isimlerle düzenlenen panelde, 1 Ocak 2018 günü uygulamaya girecek yeni UFRS15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” ve 1 Ocak 2019’da değişecek olan UFRS 16 "Kiralamalar" standartlarına şirketlerin hazır olup olmadığı veya ne derece hazır olduğu, hazırlanmak için gerekli yöntemler tartışıldı.

9 Ekim Pazartesi günü Ankara HiltonSA’da gerçekleştirilen buluşmada, PwC Türkiye Bölgelerden Sorumlu Denetim Ortağı Murat Sancar ile  UFRS / TFRS Raporlaması Hizmetleri Direktörü Serdar İnanç ve Kıdemli Müdürü Yelde Sefil her iki standartın da değişimiyle ilgili geniş çaplı değerlendirmelerde bulundu.

 

Yeni UFRS 15 – Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Hakkında

Mayıs 2014’te, gelirlerin kaydedilmesine ilişkin tüm UFRS ve US GAAP rehberlerinin yerini alacak muhasebe standartları ‘UFRS 15’ ve 'ASC 606' yayınlandı. Her iki standart da 2018 yılından itibaren geçerli olacak. Yeni hasılat standardının temel prensibine göre şirketler gelirlerini ancak kontrol müşteriye geçtigi zaman muhasebeleştirebilecek. Belirlenen standartlar doğrultusunda kontrol zaman içerisinde ya da çok kısa bir sürede şirketlerden müşteriye geçebilecek.

Standardın getirdiği değişikliklerin tüm endüstriler üzerinde yaygın operasyonel ve muhasebesel etkileri olacak. Bazı şirketlerde gelirin kaydedilme zamanlamasına ve kaydedilecek tutarına ilişkin degişiklik sınırlı olabilirken, bu sonucun desteklenmesi için kapsamlı bir değerlendirme yapma gerekliliği de ortaya çıkacak. Yeni standardın uygulanmasının şirketlere, sistemlerinin, süreçlerinin ve iç kontrollerinin, hasılata yönelik yeni tahminlerin oluşturulması ve takip edilmesi için yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi yönünde zorluklar getireceği öngörülüyor.

 

Yeni UFRS 16 –Yeni Kiralama Standardı Hakkında

UMSK, UFRS 16 - Yeni Kiralama Standardı'na geçiş tarihini 1 Ocak 2019 olarak duyurdu. İlk bakışta uzun bir süre var gibi gözükse de, şirketlerin yeni standardın gerektirdiklerini anlaması, sistem ve süreçlerine etkilerini değerlendirmesi ve bunların sonucunda ortaya çıkacak uyarlama ihtiyaçları düşünüldüğünde, vakit kaybetmeden bir takım aksiyonları alması gerekiyor. Şirketlerin, UFRS 16’nın etkilerini değerlendirirken, kira verilerini toplama ve değerlendirme aşamalarına ve buna bağlı olarak etkin bir uyarlama programı oluşturabilmek için yeterli zamanı ayırması büyük önem arzediyor. Bu şekilde, gelecekte ilave zaman alacak ve maliyet kayıplarına yol açabilecek potansiyel problemler önceden ortaya çıkarılabilecek, bunlara ilişkin önlem ve aksiyonlar zamanında alınabilecek.

 

PwC Hakkında

PwC, stratejiden uygulamaya 360º iş çözümleriyle, denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri alanlarında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış, 158 ülkede 236.000’i aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluktur. 1981’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan PwC; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’deki 5 ofisinde, yaklaşık 1.700 kişilik profesyonel kadrosuyla Türk iş dünyasına güvenilir danışman olarak katma değeri yüksek çözümler sağlar.