PwC Türkiye, Uluslararası Vergi Konferansı’nda...

Türkiye’nin lider denetim, vergi ve danışmanlık şirketi PwC Türkiye, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, International Fiscal Association (IFA) ve Uluslararası Vergi Arastırmaları Dernegi (IFA Türkiye) işbirliğiyle 5-6 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen IFA David R. Tillinghast Araştırma Programı - Uluslararası Vergi Konferansı’nın bir oturumuna ev sahipliği yaptı. Ana teması bu yıl “21. Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Sorunları olarak belirlenen konferansta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, BEPS (Base erosion and profit shifting-Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı) ile şekillenen uluslararası vergi politikası, vergi idaresi ve diğer vergi konularına yaklaşımları ortaya koyuldu. Dünyanın çesitli ülkelerinden, özellikle Avrupalı ve Türkiyeli vergi uygulamacıları ve akademisyenlerinin fikir alışverişinde bulunduğu konferansta, güncel uluslararası vergi hukuku tartışmalarına katkıda bulunuldu.

PwC Türkiye’nin 6 Ekim Cuma günü ev sahipliği yaptığı “BEPS Döneminde Uluslararası Vergi Uyusmazlıklarının Çözümü: Daha çok hukuki belirlilik mi yoksa daha çok hukuki uyusmazlık mı?” başlıklı oturumun moderatörlüğünü PwC Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz üstlendi. Oturumda ayrıca; PwC Türkiye Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları Hizmetleri şirket ortakları Ezgi Türkmen ve Özlem Güç Alioğlu ile PwC İtalya Vergi ve Hukuk Hizmetleri Lideri Carlo Romano ve PwC Almanya Transfer Fiyatlandırması Sorumlu Ortağı Stephan Rasch konuşmacı olarak katıldı.

Koç Üniversitesi’ndeki etkinlikle ilgili bilgi veren PwC Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz; “Oturumda sınır ötesi işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıkların BEPS çağında nasıl bir gelişim ve degişim göstereceğini, çok bileşenli menfaat çatışması hallerinde aksiyon planlarının mükellefler açısından hukuki belirlilik mi yoksa daha çok uyuşmazlığa mı neden olacağını, hem Türkiye hem de global ölçekte tartısmaya açma fırsatı bulduk. Karşılıklı anlaşma usulüne ilişkin mevcut sorunlar üzerinden 14. Aksiyon Planını’nın bu sorunları çözmede ne kadar etkili olacağı konusunu, uygulama gözlüğü ve akademik bir arka planla ulusal ve global perspektifte ele aldık. Ayrıca, uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözümünde tahkimin ne ölçüde etkili olduğunu, aksiyon planı önerileri, ulusal hukuklardaki anayasal sınırlardan hareketle global bir bakış açısıyla irdeledik.” dedi.

 

PwC Hakkında

PwC, stratejiden uygulamaya 360º iş çözümleriyle, denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri alanlarında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış, 157 ülkede 223.000’i aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluktur. 1981’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan PwC; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’deki 5 ofisinde, yaklaşık 1.700 kişilik profesyonel kadrosuyla Türk iş dünyasına güvenilir danışman olarak katma değeri yüksek çözümler sağlar.