PwC’nin son araştırmasına göre; Türkiye’de eğlence ve medya sektöründe internet kullanımı daha hızlı büyüyor

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden PwC’nin 18. kez hazırladığı Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2017-2021 Raporu, tüketicilerle daha derin etkileşim içinde olmak isteyen sektörde trendleri kullanıcı deneyiminin belirlediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, şirketlerin ilgi çekici içerikle, bu içeriği paylaşacakları kanalların kapsamını ve derinliğini birleştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda, içeriğin kolayca anlaşıldığı kaliteli kullanıcı deneyimini sunmak gerekiyor. Gelişmelere ışık tutan raporda, dünya genelindeki en hızlı büyümenin yıllık ortalama %20,7 ile müzik yayını ve %11,6 ile internet videolarında yaşanacağı; Türkiye’de ise önümüzdeki 5 yılda ortalama %6’lık büyümeyle, sektör büyüklüğünün 2021 yılında 14,8 milyar dolar olacağı belirtiliyor.

Türkiye’de 2016 yılında 10,8 milyar dolar büyüklüğe ulaşan eğlence ve medya sektörünün, 2017’nin sonunda 11,7 milyar dolara erişeceğini belirten PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Murat Çolakoğlu, raporun Türkiye sonuçları hakkında şunları söyledi: “Türkiye’de eğlence ve medya sektörü genel ortalamanın üzerinde büyüme gösterirken, özellikle internet kullanımına ilişkin alanlarda büyümenin daha hızlı olduğunu görüyoruz. En yüksek büyüme, henüz sınırlı bir piyasası olan video oyunlarında %20’nin üzerindeki bir oranla gerçekleşecek. Bununla birlikte önümüzdeki 5 yılda, internet videolarında %14, internet erişiminde %10’a yaklaşan büyümenin devam edeceğini görüyoruz. Aynı şekilde internet reklamlarında da yıllık %9,5 oranında büyüme öngörülüyor. Bu gelişmeler sektörün kendisini etkilediği gibi çevrimiçi perakendecilik, güvenli ödeme sistemleri gibi alanların da büyümesine etkide bulunuyor.”

Murat Çolakoğlu, raporun küresel sonuçlarına ilişkin olarak ise, “Teknoloji, kullanıcı davranışları ve iş modellerindeki hızlı değişim; tüketicilerin istediği deneyim ve ödeme şekliyle, şirketlerin yarattığı içerik ve bu içeriği tüketicilere ulaştırma kanalları arasında bir fark oluşturdu. Doğru kullanıcı deneyimi bu farkı kapatırken, sektörün bunu sağlamak için takip etmesi gereken iki strateji var: Öncelikle ortak tutkuları, değerleri ve ilgi alanlarını paylaşan etkin ve aktif hayran gruplarının desteklediği işletmeler ve markalar oluşturmak. Daha sonra yeni yöntemlerle kullanıcıları memnun etmek ve üstün kullanıcı deneyimi sunmak için yeni teknolojilerden yararlanmak.” açıklamasını yaptı.

 

Türkiye’de Eğlence ve Medya Sektörü (Milyon ABD Doları)

 

 

2016

2017

2021

Yıllık ortalama bileşik büyüme (%)

İnternet Erişimi

3.552

4.064

5.606

9,55

Kitap

1.730

1.716

1.659

-0,83

TV Reklamları

1.172

1.224

1.412

3,78

Video Oyunları

502

639

1.306

21,09

İnternet Reklamları

816

938

1.285

9,50

B2B

755

799

974

5,23

Geleneksel TV ve Ev Videosu

628

663

776

 

Gazete

773

782

735

4,31

Sinema

251

260

294

3,19

Açıkhava Reklam

161

172

236

7,89

Dergi

206

212

228

2,02

Müzik

181

191

227

4,60

Radyo

59

60

73

4,56

İnternet Video

37

43

71

13,78

Toplam

10.814

11.672

14.883

6,57

 

 

Raporda Öne Çıkan Diğer Sonuçlar

 

PwC’nin raporuna göre; eğlence ve medya şirketlerinin tüketicilere sunduğu deneyim kalitesi, stratejilerindeki farklılaşma ve gelir artışlarının temelini oluşturuyor. Dolayısıyla sektörün rekabet etme ve değer yaratma şekli de tamamen değişiyor. Rekabetin gitgide arttığı ve büyümenin yavaşladığı pazarda başarılı olmak, “hayranların” yani sadık müşterilerin dikkatlerini üzerinde toplamaktan geçiyor. Sektör, bunu paraya dönüştürmek için farklı stratejiler geliştirme arayışına giriyor.

 

Teknolojik ilerleme, tüketiciye yönelik stratejilere yön veriyor

Şirketler en kaliteli kullanıcı deneyimini yaratmak için rekabet ederken, teknolojiyi stratejilerinin merkezine koyuyor. Verimli bir döngü oluşturmak için, kaliteli kullanıcı deneyimi, teknoloji ve verinin doğru kullanılması gerekiyor. Bu döngülerde tüketicinin artmakta olan etkileşimi ve ilgisi, kullanıcının istekleriyle ilgili daha fazla verinin ve fikrin toplanmasına yol açıyor. Bu anlayış yeni fırsatlar yaratarak, gelir elde etmek için şirketlerin çekirdek kitleleriyle daha iyi etkileşim kurmasını sağlıyor. Gelir elde etmek için kullanılan modeller, doğrudan kullanıcıya yönelik stratejilere dayandırılıyor. Bu stratejiler teknolojiyle sağlanıyor; daha iyi seçim ve kullanıcı kontrolüyle tanımlanıyor.

 

Hızlı gelişen mobil reklamcılık daha iyi ölçüm uygulamalarına ihtiyaç duyuyor

İnternet reklamcılığındaki küresel büyümede, geçen yıl %58,7 oranında büyüyen ve önümüzdeki 5 yılda ortalama %20’ye yakın düzeyde büyümesi beklenen mobil reklamlar etkili oldu. Ancak bu büyümeye rağmen, kablolu internet reklamcılığı 2016 yılında toplam internet reklamcılığının %61,6’sını oluşturdu. Ana platformların etkinliği ve verimliliğine şeffaflık getiren kabul edilir ölçüm uygulamaları olmadan, seçkin markalar bu alandaki harcamalarda temkinli davranıyor.

 

EK1: PwC Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2017-2021 Raporu küresel sonuçlar

EK2: PwC Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2017-2021 Raporu Türkiye’ye ilişkin değerlendirme