PwC’nin son araştırmasına göre; Yapay zekâ, Avrupa’da sağlık harcamalarında 10 yıl içerisinde 172 milyar Avro tasarruf sağlayabilir.

PwC’nin Sherlock Sağlık Sektörünü Araştırıyor: Yapay Zekâ Avrupa’daki Sağlık Hizmetleri Harcamalarını Azaltırken Kalite ve Verimliliği Nasıl Artırabilir? başlıklı raporuna göre, yapay zekânın geniş çapta kullanımı hastalar için tasarruf sağlamanın yanı sıra, sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırabiliyor. Bu durumda, Avrupa’daki sağlık sistemlerinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 172 milyar Avro tutarında maliyetten kurtulacağı tahmin ediliyor. Ancak düzenleme zorluklarına ilişkin engellerin, yapay zekânın uygulandığı sağlık hizmetinin beklenen potansiyeline ulaşamamasına sebep olabileceği de vurgulanıyor.

Rapor için, Avrupa ülkelerindeki halka açık veriler incelenerek, yapay zekâ alanında aktif olan Avusturya, Almanya ve Hollanda’dan hastaneler, klinikler, ödeme kuruluşları ve teknoloji şirketleriyle görüşmeler yapıldı. Çalışmada, yapay zekâ uygulamasının, analiz edilen üç hastalık için sağlık harcamalarındaki tahmini tasarruf miktarı ile bu hastalıkları önleme, teşhis ve tedavi açısından ne kadar etkili olduğu dikkate alındı. PwC Türkiye Sağlık Sektörü Lideri Serkan Tarmur, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Yapay zekânın sağlık hizmetlerinde kullanılması konusunda bizi bekleyen pek çok soru var. Yapay zekâ iş fırsatlarında düşüşe mi sebep olacak, yoksa sağlık çalışanlarının erişilebilirliği konusundaki boşluğu doldurmaya yardımcı mı olacak?  İnsanlar buna açık olacak mı?  Yapay zekânın hastalar üzerindeki etkisi ve topluma sağlayacağı yararlar tüm paydaşların gündeminde. Bu araştırma yapay zekânın sunabileceği faydalar konusunda öngörüler sunuyor.”

 

Üç Sağlık Hizmeti Alanında Yapılan Analizin Sonuçları

Çocukluk Çağı Obezitesinin Engellenmesi: Yapay zekâ kullanımı önümüzdeki 10 yılda 90 milyar Avro’nun üzerinde tasarruf sağlayabilir. Bu tasarruf tahminine, daha düşük sağlık harcamaları nedeniyle ortaya çıkan faydaların yanı sıra, hastalık izinleri ve düşük verimin yol açtığı kayıplardaki düşüş de dahildir. Yapay zekâ ayrıca, obeziteyi önlemek için kişinin kendi kendine takibinde verimliliğin artmasına da yardımcı olabilir. Demans Teşhisi: Yapay zekâ kullanımı, temel bakım seviyesindeki demans teşhisi oranını büyük ölçüde artırmasıyla, önümüzdeki 10 yılda sağlık harcamalarında 8 milyar Avroya kadar tasarruf sağlayabilir. Yapay zekâ hiçbir zaman net teşhis konulamayan demans hastalığının tespitine, %90’a kadar doğruluk oranıyla yardımcı olabilir. Meme Kanseri Teşhisi ve Tedavisi: Yapay zekânın meme kanseri teşhis ve tedavisinde kullanımı, en çok erken tanı ve tedaviye karar vermede yardımcı olabilir. Geniş ölçekte kullanılırsa, önümüzdeki 10 yılda 74 milyar Avroya kadar tasarruf sağlanması mümkün olabilir.

Rapor, maliyet tasarrufuna rağmen, düzenlemeye ilişkin engellerin ve yapay zekânın geniş çapta potansiyeline ulaşamamasına sebep olabilecek diğer engellere dikkat çekiyor. Bu engeller göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa’daki sağlık hizmetleri teknolojisini geliştirmeye yönelik 3 önemli tavsiyede bulunuluyor. İlk tavsiye olan, politika geliştirmede “dengeli karne” yaklaşımı sunmak, odağın sağlık hizmetinin kalitesini artırmak veya sağlık harcamasını düşürmek gibi tek bir politika alanıyla sınırlı olmadığını gösterecek. Düzenlemelere ilişkin 2. tavsiyeye göre, hızlı ve tutarlı hareket etmek, sağlık hizmet sektöründe yapay zekâdan faydalanılmasını sağlayacak. Sonuç temelli hizmetlerin desteklenmesine yönelik ödemelerin yeniden tanımlanması konulu 3. tavsiyeye göre, yapay zekâ araçları için gerekli gelişim desteği sağlanması, tedarikçilerin ve hastaların ödeme kurumlarıyla ilişkili endişelerini hafifletebilecek.

PwC Türkiye Sağlık Sektörü Lideri Serkan Tarmur şunları ekledi: “Yeni teknolojilerin ve hasta talebinin yön verdiği hastaneler ile diğer sağlık hizmeti veren kurumların, artık hizmet temelli performans ölçümünden sonuç temelli performans ölçümüne kayması bekleniyor. Yapay zekâ araçlarının kullanımı, sağlık hizmeti sonuçlarını değerlendirmede büyük gelişim sağlayarak, değer temelli ücretlendirmenin yaygınlaşmasını sağlayacak. Yapay zekânın getirebileceği potansiyel açık bir şekilde görülüyor. Ancak yapay zekânın geniş kapsamda benimsenmesine ilişkin engeller, sadece; düzenleyici kurumlar, kanun koyucular, ödeme kuruluşları, tedarikçiler ve sağlık teknolojisi sağlayıcıları gibi farklı paydaşların kabul edilen standart ve yöntemler konusunda anlaşmak için birlikte çalışmasıyla aşılabilir.”

 

Editöre Notlar:

PwC’nin “Sherlock Sağlığı Araştırıyor: Yapay Zekâ Avrupa’daki Sağlık Hizmetleri Harcamalarını Azaltırken Kalite ve Verimliliği Nasıl Artırabilir” adlı raporu, yapay zekânın geniş çapta uygulanması durumunda geleneksel sağlık hizmeti alanlarındaki masrafları tahmini masraflarla karşılaştıran analize dayanıyor. Veriler, Avrupa ülkelerindeki ana ve ikincil kaynaklardan elde edilmekle birlikte, görüşmeler yapay zekâ alanında aktif olan hastaneler, klinikler, ödeme yapanlar ve teknoloji şirketleriyle yapıldı. Araştırmanın tüm sonuçları için: www.pwc.com.tr/sherlock