2017 yılında protesto edilen senet sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre 2017’de, protesto edilen toplam 940 bin senedin parasal tutarı 12,7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi %8 oranında azalırken, senet tutarı %3 oranında arttı.

İl bazında protesto edilen senetler

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin %29’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu %10 ile Ankara, %6 ile İzmir, %5 ile Antalya ve %4 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu. 

https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23