Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü Araştırmasına İlişkin Basın Duyurusu 2017

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü Araştırmasına İlişkin Basın Duyurusu 2017

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye ile benzerlikler taşıyan gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki bankacılık sektörüne ilişkin temel göstergeleri kullanarak “Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü“ başlıklı bir araştırma hazırladı.

Araştırmada, kişi başına milli gelir düzeyi ve finansal gelişmişlik seviyesi Türkiye ile benzerlik gösteren yedi gelişmekte olan ülke ile ayrıca beş gelişmiş ülke seçilerek; bu ülkelerin bankacılık sektörleri, Türkiye bankacılık sektörü ile karşılaştırıldı. 

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, hazırlanan araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin milli gelir büyüklüğünün, seçilen gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kaldığına dikkat çeken Aydın, “Her ne kadar milli gelir büyüklüğü ortalamanın altında kalsa da, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılaya baktığımızda, gelişmekte olan ülkelerin üzerinde olduğumuzu görüyoruz.” dedi. 

Kredilerin toplam aktifteki payının iyi bir düzeyde olduğuna değinen Aydın, “Diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, kredilerin toplam içindeki payının Türkiye’de bankacılık sisteminde yüksek olduğunu görüyoruz. Aktif kalitesi ise oldukça yüksek. Tahsili gecikmiş alacak ve takibe düşmüş kredilerin toplam kredilere oranı gelişmekte olan ülke ortalamasının altında.” diye belirtti.

Risksiz getiri oranıyla kıyaslandığında bankacılık sektörünün özkaynak karlığının düşük olduğunu belirten Aydın, “Seçilen ülkeler arasında en düşük getiri farkına sahip ikinci ülkeyiz. Ancak faaliyet dışı gelirlerimizin faaliyet dışı giderlere oranı ortalamanın bir miktar altında olsa da gelişmekte olan ülkelere yakın bir seviyedeyiz.” şeklinde konuştu.  

“Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü” başlıklı araştırmaya Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde yer alan Araştırma ve Sunumlar bölümünden veya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

Link: http://bit.ly/2ifYLyN