Yılın ilk yarısında karşılıksız işlemi yapılan çek adedi azaldı

2018 yılının ilk yarısında bankalara ibraz edilen 473 bin keşideciye ait 10 milyon adet çekin toplam tutarı 434 milyar TL oldu. 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 15 artarken, çek adeti yüzde 3,  keşideci  sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 2 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı.

 Ocak – Haziran 2018 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 26 bin keşideciye ait 196 bin adet çekin toplam tutarı 9,5 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 14 bin keşideciye ait toplam 1,5 milyar TL tutarındaki 37,7 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı %3 artarken, keşideci sayısı %25, adet ise %22 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı yükseldi.

 Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak %2,4, adet olarak ise 0,2 puan azalarak %2,2 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla %7,9 ile Osmaniye, %7,3 ile Mardin, %5,1 ile Artvin, %4,8 ile Bingöl ve Bitlis oldu.