Toplam Faktör Verimliliği Uluslararası Konferansı İstanbul’da başlıyor…

“Kamu 21.yüzyılda özel sektörün büyüme performansını artırmak için ne yapmalı?” sorusuna yanıt aranacak Toplam Faktör Verimliliği Uluslararası Konferansı, 28 Mart Çarşamba günü, İstanbul’da Hilton Bosphorus Otel’de başlayacak. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı M. Selim Uslu’nun konuşmalarıyla açılacak olan konferans, ekonomik verimlilik alanında Türkiye’den ve dünyadan önde gelen kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini buluşturacak.

 İki gün sürecek uluslararası konferansta Türkiye’de imalat sanayinde verimliliğin önündeki engellerin belirlenerek çözüm yollarının saptanması amacıyla yürütülen Toplam Faktör Verimliliği Projesi kapsamında önerilen reformlar için yol haritası oluşturulacak. 

Yeşil Kitap ilk günün sonunda açıklanacak

Konferansın ilk gününde, alanında önde gelen uzmanların katılacağı Küresel Verimlilik ve Değişen İş Modelleri; Şirket Yönetim Kalitesi, KOBİ’lerde Yönetim ve İnovasyon; Değer Zincirleri, Çığır Açan Teknolojiler ve Yeni İş Modelleri başlıklı paneller gerçekleştirilecek. Genel katılıma açık olan ilk günün sonunda, Toplam Faktör Verimliliği Projesi Yeşil Kitap sunumu yapılacak. Davetlilere özel iki ayrı oturumun düzenleneceği ikinci günde ise Toplam Faktör Verimliliği alanındaki uluslararası örneklerin ardından Türkiye’den örnekler değerlendirilecek.

Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi kapsamında oluşturulan Yeşil Kitap, Türkiye’de toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısını artırmak üzere yapılan durum tespitini ve politika önerilerini içeriyor. Kitap, Onuncu Kalkınma Planı’nda belirlenen “verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla; ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesini esas alan büyüme stratejisi” temel alınarak hazırlandı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan isimler: Faruk Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Topluluğu ve Türkiye Bilişim Vakfı), Prof. Dr. Ufuk Akçiğit (Chicago Üniversitesi), Buket Eminoğlu Pilavcı (KalDer), Marcos Athias Neto (UNDP), Prof. Dr. Gündüz Ulusoy (Sabancı Üniversitesi), Ahmet Faralyalı (Mediterra Capital), Dr. Ximena Del Carpio (Dünya Bankası), Ussal Şahbaz (GE Türkiye), Sahba Sobhani (UNDP), Ş. Burak Özaydemir (ENDEL), Mark Von Kerkhof (APPM), Sevilay Kurt (IBM Türkiye), Kutluhan Taşkın (T.C. Kalkınma Bakanlığı), Esen Çağlar (TFV Projesi Teknik Danışmanı), Zeliha Ünaldı (BM), Prof. Dr. Alpay Filiztekin (Özyeğin Üniversitesi), Dr. Aykut Attar (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Erkan Erdil (ODTÜ- TEKPOL), Mine Ergün Bakdur (T.C. Kalkınma Bakanlığı), Peter Vagi (OECD/SIGMA), John Greaney (WESTBIC), Mehmet Kürümlüoğlu (Fraunhofer Institute), Kyu-Hwang Yeon (Daegu Center for Creative Economy and Innovation), Gayle Mann (Entrepreneurial Spark), Voon Yee Ho (TechBridge Ventures), Michael Mann (DSL UK), Emin Dedeoğlu (Politika Analiz Laboratuvarı), Emre Koyuncu (TFV Projesi Teknik Danışmanı), Prof. Dr. Şirin Tekinay (Sabancı Üniversitesi),

Proje hakkında:

Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmaktadır Projenin nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı, sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir.

http://tfvp.org